700055 | 5α,6ß-dihydroxycholestanol-d7

cholestane-3ß,5α,6ß-triol-d7

5α,6ß-dihydroxycholestanol-d7

Powder

Size SKU Packaging Price
1mg 700055P-1mg 700055P-1mg 1 x 1mg $458.85
Request Bulk Pricing

Info

5α,6ß-dihydroxycholestanol-d7

cholestane-3ß,5α,6ß-triol-d7

Data
Hygroscopic
No
Light Sensitive
No
Molecular Formula
C27H41D7O3
Percent Composition
C 75.82%, H 12.96%, O 11.22%
Purity
>99%
Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
127684-07-5
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
427.711
Exact Mass
427.404
Synonyms
3ß,5α,6ß-trihydroxycholestane (d7)
Certificates of Analysis

Related Products

700194
7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3 7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3 Buy Now
700136
7α,27-dihydroxycholesterol-d6 7α,27-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now
700112
7α-hydroxycholestenone-d7 7α-hydroxycholestenone-d7 Buy Now
700078
7α,25-dihydroxycholesterol-d6 7α,25-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }